© Pejabat Pendaftar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Parit Raja Batu Pahat, Johor
www.uthm.edu.my